XAdES Elektronik İmza Formatı ve Tipleri

XAdES elektronik imza formatı, xml olsun olmasın verilerin imzalandığı ve sonuç olarak XML (eXtended Markup Language) tipinde çıktı veren imzalama formatıdır.