Etiket: Elektronik Imza

PAdES Elektronik İmza Formatı ve Tipleri

PDF içeriklerin imzalanabildiği elektronik imza formatı olarak PAdES, diğer imza formatlarının tanımlandığı standartlardan farklı tek bir doküman yerine bir standart doküman setinde tanımlanmıştır.

XAdES Elektronik İmza Formatı ve Tipleri

XAdES elektronik imza formatı, xml olsun olmasın verilerin imzalandığı ve sonuç olarak XML (eXtended Markup Language) tipinde çıktı veren imzalama formatıdır.

CAdES Elektronik İmza Formatı ve Tipleri

Elektronik imza formatlarindan en cok kullanilan eimza formati CAdES nedir, CAdES tipleri nelerdir?

Elektronik İmza Nedir?

Elektronik Imza sertifika makamı tarafından kişinin kimlik bilgileri doğrulanarak, kişiye özel olarak üretilen sertifikalar ile matematiksel olarak kanıtlanabilir yapıda atılan imza şeklidir.